Eva Foss 

HÅNDANALYSE - VEILEDNING 

Hvorfor håndanalyse? 

Ønsker du veiledning i hvilken vei som er god for deg? Veiledning i hvordan du kan nå dine drømmer og mål? Da er du på rett sted. Håndanalyse er en meningsfull og personlig livsveiledning. Informasjonen du får kan brukes som et kompass gjennom hele livet. Det handler om det som gjør at du føler at dette livet har mening, og at du har brukt det vel.

Mine tjenester

Håndanalyse 60 min - samtale

For deg som ønsker en analyse der vi ser på hva som er din hensikt med livet, dine utfordringer og muligheter. Analysen gjør vi online og inkluderer forberedelser. 

Pris kr. 1200,-

Håndanalyse 60 min - skriftlig analyse 

Du får informasjon om hva som er din hensikt med livet, dine utfordringer og muligheter. Sendes til din e post. Inkludert forberedelser.  

Pris kr 1200,- 

Håndanalyse

VELKOMMEN TIL MENINGSFULL OG BERIKENDE LIVSVEILEDNING

Hendene inneholder kodet informasjon som er relatert til personens karakter og hensikt med livet. Hendene er et selvportrett som belyser dine muligheter i livet, hvem du er og hvor du kan nå om du tar i bruk kvalitetene du har. 

Analysen viser deg dine personlige styrker og utfordringer. Talenter og skulte motivasjonsfaktorer kan belyses. Linjene i hendene kan endre seg over tid. Derimot er linjene i fingertuppene like gjennom hele livet:. Disse avslører din hensikt med livet ditt. 

Gjennom å sammenligne fingeravtrykkene med linjene i hånden, gir en håndanalyse perspektiver på din nåværende situasjon i relasjon til det store bildet om din livshistorie. Håndanalyse trenger ikke å være noe mystisk. Alle kan få verdi av en håndanalyse. Da jeg fikk min håndanalyse så jeg helheten av flere elementer i livet som tidligere var fragmenter. Da  kunne jeg sette sammen alle bitene i puslespillet og bevege meg i riktig retning.

Jeg har analysert hender siden 2019 og har diplom fra The International Institute of Hand Analysis i California.

Min praksis bygger på etiske retningslinjer som ivaretar deg og din anonymitet. 

Velkommen til meg og ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål! 

eva (att) handanalyse.no

Ønsker du å booke en tid? 

Sjelens psykologi 

Sjelens psykologi er en modell for å forstå kjernen i din natur. For å forstå hva det er kan vi først se på hva det ikke er. Det er ikke en metode som analyserer personlighet, karaktertrekk eller temperament. Det er heller ikke en liste over styrker og svakheter. Det er noe mye dypere. Det handler om det som gjør at du føler at dette livet har mening, og at du har brukt det vel. 

For eksempel, en person som har kommet til håndlesning er usikker på om hen skal starte på kunststudier. Hen kan være midt i livet og utbrent, eller ung og usikker. En analyse vil avsløre hen sin hensikt med livet som kan være å bli en suksessfull kunstner. 

En håndanalyse kan bekrefte dine fornemmelser slik at du kan ta gode valg. Sjelens psykologi er avtegnet i fingertuppene før vi blir født, og kan leses i en håndanalyse. Sjelens psykologi endrer seg ikke. Analysen gir deg innsikten du kanskje ønsker om ditt liv, og er gyldig hele livet.